Untitled Document
ATENTIE!! Acest site reprezinta forma veche a paginii oficiale a Departamentului pentru lupta antifrauda.
Pentru a vizualiza noul site al DLAF, accesati antifrauda.gov.ro
English | Hartă site | Contact

Reuniune de lucru cu tema ”Evaluarea riscurilor de fraudă şi adoptarea măsurilor proporţionale cu riscul identificat”, 4 august 2014

În data de 04.08.2014, reprezentanţi ai DLAF au participat la o întâlnire de lucru la AMPODCA, împreună cu reprezentanţi ai MFE şi ACP, care a avut ca temă măsurile eficiente şi proporţionale antifraudă care vor fi întreprinse în programarea financiară 2014-2020.
Această întâlnire face parte dintr-o serie de evenimente organizate de autorităţile de gestionare a fondurilor europene şi DLAF pentru identificarea demersurilor administrative necesare îndeplinirii obligaţiilor instituite de art. 125 (4c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi a unora generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime precum şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
Reiterăm faptul că, pentru ciclul financiar 2014-2020, Comisia Europeană pune accent pe orientarea preventivă antifraudă şi urmăreşte răspunsul corespunzător al statelor membre. În acest sens, în calitatea sa de coordonator naţional antifraudă, DLAF participă la consultări şi acţiuni administrative cu instituţiile implicate.

 

Oficialii europeni despre activitatea DLAF
Giovanni Kessler, Directorul General al OLAF:
"Colaborăm foarte bine cu Direcţia de Luptă Antifraudă - DLAF ."
"Departamentul de Luptă Antifraudă - DLAF este un bun exemplu şi pentru alte state membre. Suntem foarte mulţumiţi. Ne bucurăm că este foarte operativ şi noi beneficiem de activitatea lui, ne este de folos."

Continuare

OLAF-DNA investigaţie comună într-un caz de fraudă şi corupţie în cadrul programului de distribuire gratuită de alimente în România
Continuare


Legislatie UE
Guvernul Romaniei - Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF
Despre noi | Legislaţie | Controlul fondurilor europene | Coordonarea instituţiilor naţionale | Cooperarea cu OLAF

© Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF