Untitled Document
ATENTIE!! Acest site reprezinta forma veche a paginii oficiale a Departamentului pentru lupta antifrauda.
Pentru a vizualiza noul site al DLAF, accesati antifrauda.gov.ro
English | Hartă site | Contact

Cine suntem şi ce facem

Departamentul pentru lupta antifraudă DLAF se organizează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea primului-ministru, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. DLAF este instituţia de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă OLAF din cadrul Comisiei Europene şi de coordonator al luptei antifraudă.În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, DLAF acţionează pe bază de autonomie funcţională şi decizională, independent de alte autorităţi şi instituţii publice.DLAF asigură, sprijină şi coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin Romniei privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.În conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, DLAF asigură protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în Romnia, astfel:a) coordonează, la nivel naţional, adoptarea de măsuri legislative, administrative şi operaţionale, pentru combaterea fraudei şi a oricărei activităţi ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aceste măsuri trebuie să fie similare celor adoptate pentru combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare naţionale;b) cooperează cu autorităţile statelor membre, cu instituţiile europene sau cu alte entităţi financiare europene, în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene;c) elaborează, în cooperare cu alte instituţii naţionale, şi transmite contribuţia Romniei la Raportul anual al Comisiei Europene privind măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.DLAF poate încheia instrumente legale de cooperare administrativă cu autorităţile şi instituţiile relevante, naţionale, europene sau internaţionale, cu respectarea legii.DLAF îndeplineşte următoarele funcţii: a) funcţia de coordonare a luptei antifraudă, în scopul asigurării unei protecţii efective şi echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene în Romnia; b) funcţia de control, în scopul identificării de nereguli, fraude şi alte activităţi ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în Romnia; c) funcţia de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru asigurarea protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în Romnia; d) funcţia de reprezentare, prin care se asigură participarea Romniei în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru şi al reţelelor de comunicare sau schimb de informaţii, în materia protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene. În realizarea funcţiilor sale, DLAF îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a) asigură şi facilitează cooperarea între instituţiile naţionale implicate în protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în Romnia, între acestea şi Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF şi autorităţile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din state beneficiare de asistenţă financiară din partea Uniunii Europene;b) efectuează sau coordonează acţiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor şi altor activităţi ilicite în legătură cu gestionarea, obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi a celor de cofinanţare aferente, precum şi a oricăror altor fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a împrumuturilor şi garanţiilor acordate de Banca Europeană de Investiţii;c) efectuează sau coordonează acţiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor şi altor activităţi ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în Romnia prin diminuarea ilegală a resurselor proprii;d) culege, analizează şi prelucrează date şi efectuează cercetări statistice în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în Romnia;e) iniţiază sau avizează proiecte de acte normative privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în Romnia;f) elaborează şi coordonează programe de perfecţionare profesională şi instruire în domeniul luptei antifraudă;g) soluţionează cererile de asistenţă administrativă, în calitate de unitate centrală, conform acordurilor de cooperare internaţională, avnd ca obiect protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene la care Romnia este parte;h) asigură, coordonează şi monitorizează raportarea neregulilor între instituţiile naţionale şi Comisia Europeană în conformitate cu prevederile legislaţiei europene.DLAF are calitatea de unitate centrală, competentă să soluţioneze cererile de asistenţă administrativă formulate în temeiul Acordului de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004.DLAF face parte din sistemul naţional de coordonare EUROJUST, prin şeful DLAF care are calitatea de corespondent naţional.
Oficialii europeni despre activitatea DLAF
Giovanni Kessler, Directorul General al OLAF:
"Colaborăm foarte bine cu Direcţia de Luptă Antifraudă - DLAF ."
"Departamentul de Luptă Antifraudă - DLAF este un bun exemplu şi pentru alte state membre. Suntem foarte mulţumiţi. Ne bucurăm că este foarte operativ şi noi beneficiem de activitatea lui, ne este de folos."

Continuare

OLAF-DNA investigaţie comună într-un caz de fraudă şi corupţie în cadrul programului de distribuire gratuită de alimente în România
Continuare


Legislatie UE
Guvernul Romaniei - Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF
Despre noi | Legislaţie | Controlul fondurilor europene | Coordonarea instituţiilor naţionale | Cooperarea cu OLAF

© Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF