Untitled Document
ATENTIE!! Acest site reprezinta forma veche a paginii oficiale a Departamentului pentru lupta antifrauda.
Pentru a vizualiza noul site al DLAF, accesati antifrauda.gov.ro
English | Hartă site | Contact

COMUNICAT
privind sprijinul oferit de DLAF în organizarea vizitei în România a echipei de audit a Curții Europene de Conturi, București, 16 – 20 aprilie 2018

În perioada 16 - 20 aprilie, Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF asigură sprijin pentru organizărea vizitei în România a echipei de audit a Curtii Europene de Conturi, la solicitarea expresă a instituției europene. Precizăm că DLAF acționează în această situație în calitatea sa de serviciu național de coordonare a luptei antifraudă – AFCOS.

În intervalul menționat, Curtea Europeană de Conturi desfășoară o misiune de audit de performanță în România, cu tema ”Autoritățile de management al programelor gestionează în mod adecvat măsurile de combatere a fraudelor la nivelul cheltuielilor efectuate în cadrul politicii de coeziune a UE?”. Echipa de audit va examina măsurile care au fost concepute și implementate de autoritățile de management și de organismele intermediare delegate în vederea combaterii fraudei, întrucât ele sunt cele care se află în prima linie în lupta împotriva fraudei în cadrul politicii de coeziune a UE. Auditul va acoperi toate fondurile din cadrul politicii de coeziune a UE (FEDR, Fondul de coeziune și FSE) care au fost implementate în perioadele de programare 2007‑2013 și 2014‑2020.

Echipa de audit intenționează să obțină și punctele de vedere ale altor instituții și ale altor actori relevanți în domeniul combaterii fraudei, atât de la nivel național, cât și de la nivel european.

Publicarea raportului special pe această temă este planificată să aibă loc în prima jumătate a anului 2019, dată până la care alte informatii sunt confidențiale.

În conformitate cu articolul 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Curtea de Conturi Europeană a demarat un audit cu privire la modul în care autoritățile de management al programelor gestionează măsurile de combatere a fraudei la nivelul cheltuielilor efectuate în cadrul politicii de coeziune a UE.

Conform articolului 325 TFUE, Uniunea (reprezentată de Comisie) și statele membre răspund în comun de combaterea fraudei și a oricăror alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii.

Cadrul juridic al politicii de coeziune a UE pentru perioada de programare 2007‑2013 prevedea că statele membre erau responsabile de prevenirea, detectarea și corectarea eventualelor neregularități (inclusiv a fraudei) și de recuperarea fondurilor plătite în mod necuvenit. Această cerință este mai explicită în pachetul legislativ pentru perioada de programare 2014‑2020, care prevede că responsabilitatea instituirii unor măsuri antifraudă eficace și proporționale revine autorităților de management. În acest sens, Comisia aplică principiul „toleranței zero față de fraudă și corupție”.

Oficialii europeni despre activitatea DLAF
Giovanni Kessler, Directorul General al OLAF:
"Colaborăm foarte bine cu Direcţia de Luptă Antifraudă - DLAF ."
"Departamentul de Luptă Antifraudă - DLAF este un bun exemplu şi pentru alte state membre. Suntem foarte mulţumiţi. Ne bucurăm că este foarte operativ şi noi beneficiem de activitatea lui, ne este de folos."

Continuare

OLAF-DNA investigaţie comună într-un caz de fraudă şi corupţie în cadrul programului de distribuire gratuită de alimente în România
Continuare


Legislatie UE
Guvernul Romaniei - Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF
Despre noi | Legislaţie | Controlul fondurilor europene | Coordonarea instituţiilor naţionale | Cooperarea cu OLAF

© Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF