Untitled Document
ATENTIE!! Acest site reprezinta forma veche a paginii oficiale a Departamentului pentru lupta antifrauda.
Pentru a vizualiza noul site al DLAF, accesati antifrauda.gov.ro
English | Hartă site | Contact

Extras din Raportul privind activitatea desfăşurată de Direcţia Naţională Anticorupţie în anul 2014
"Direcţia Naţională Anticorupţie are competenţa exclusivă în domeniul investigării fraudelor la fondurile comunitare, indiferent de cuantumul prejudiciului cauzatori calitatea persoanelor ce au comisuna din infracţiunile prevăzute de art.181-185 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere competenţa exclusivă, la nivelul DNA este organizat Serviciul de combatere a infracţiunilor de corupţie împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, care instrumentează cauzele în care activitatea infracţională are întindere naţională ori de o complexitate deosebită şi, totodată, are atribuţii de monitorizare a activităţii desfăşurate pe acest segment de secţiile ori serviciile teritoriale ale direcţiei64, sens în care, periodic, realizează analize/informări privind rezultatele obţinute şi comunică astfel de date celorlalte instituţii implicate în lupta împotriva fraudării fondurilor europene, respectiv, Departamentului pentru Luptă Antifraudă din cadrul Guvernului României (DLAF) şi Oficiului European de Luptă Antifraudă din cadrul Comisiei Europene (OLAF). Pe parcursul anului 2014, Direcţia Naţională Anticorupţie, a menţinut cooperarea instituţională cu Oficiul European de Lupta Antifraudă şi Departamentul pentru Lupta Antifraudă (din cadrul Guvernului României), precum şi cu alte instituţii naţionale cu atribuţii în domeniu, în legătură cu instrumentarea unor cause penale. în acest sens, s-a urmărit constant, identificarea unor modalităţi concrete de îmbunătăţire a cooperării între DNA şi instituţiile menţionate.Direcţia Naţională Anticorupţie a participat prin reprezentanţii săi la seminariile, conferinţele şi întâlnirile de lucru organizate de DLAF şi OLAF.În acest sens se menţionează participarea în luna iunie 2014, la Bucureşti, la seminarul organizat de DLAF privind cooperarea interinstituţională în domeniul combaterii fraudării fondurilor europene, la care au fost invitaţi judecători, procurori, ofiţeri de poliţie judiciară, inspectori DLAF şi auditori. De asemenea, în luna octombrie 2014, reprezentanţii DNA au participat şi la Conferinţa Aspecte operaţionale în lupta împotriva fraudei în domeniul fondurilor structurale", organizat de Oficiul de Lupta Antifraudă (OLAF), sub patronajul Ministerului de Finanţe din Italia, în care s-au dezbătut aspect privind - uniformizarea legislaţiei la nivel european, - realizarea unor compartimente specializate în lupta împotriva fraudelor în domeniul fondurilor structurale, atât la nivelul OLAF cât şi la nivelul structurilor din ţările membre UE (AFCOS), - perspective realizării unei instituţii la nivel european care să eficientizeze lupta în domeniul fraudării fondurilor europene - procurorul european...Cercetările penale finalizate cu rechizitorii s-au întocmit în baza - sesizărilor formulate de către DLAF în 4 (12 cauze în 2013), de - personae fizice şi juridice în 17 comparativ cu 7 cauze în 2013, ca urmare a unor - sesizări din oficiu în 15 (22 cauze în 2013), - sesizări din oficiu a altor organe de urmărire penală şi declinări - 13, - sesizări ale organismelor care gestionează fondurile europene sau care au atribuţii de control şi constatare în 2 cazuri (APIA65, DGFP)."Raportul integral poate fi consultat accesând pagina de internet a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (Raport privind activitatea desfăşurată de Direcţia Naţională Anticorupţie în anul 2014)...64Serviciile teritoriale soluţionează cazurile de acest tip comise pe raza lor de competenţă teritorială65Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Oficialii europeni despre activitatea DLAF
Giovanni Kessler, Directorul General al OLAF:
"Colaborăm foarte bine cu Direcţia de Luptă Antifraudă - DLAF ."
"Departamentul de Luptă Antifraudă - DLAF este un bun exemplu şi pentru alte state membre. Suntem foarte mulţumiţi. Ne bucurăm că este foarte operativ şi noi beneficiem de activitatea lui, ne este de folos."

Continuare

OLAF-DNA investigaţie comună într-un caz de fraudă şi corupţie în cadrul programului de distribuire gratuită de alimente în România
Continuare


Legislatie UE
Guvernul Romaniei - Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF
Despre noi | Legislaţie | Controlul fondurilor europene | Coordonarea instituţiilor naţionale | Cooperarea cu OLAF

© Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF