Untitled Document
ATENTIE!! Acest site reprezinta forma veche a paginii oficiale a Departamentului pentru lupta antifrauda.
Pentru a vizualiza noul site al DLAF, accesati antifrauda.gov.ro
English | Hartă site | Contact

Publicarea Raportului anual al Comisiei Europene privind protejarea intereselor financiare ale UE pe anul 2013, 17 iulie 2014În data de 17 iulie 2014, Comisia Europeană a publicat Raportul anual privind protejarea intereselor financiare (raportul PIF), aferent anului 2013.Una dintre principalele ţinte ale raportului este determinarea eficienţei cooperării dintre Comisie şi statele membre în domeniul luptei antifraudă şi identificarea eventualelor mijloace de îmbunătăţire a acesteia; totodată, raportul descrie măsurile luate la nivel european şi naţional şi rezultatele acestora în ceea ce priveşte detectarea, raportarea fraudelor şi neregulilor din domeniul resurselor şi cheltuielilor aferente bugetului UE.În special, raportul se axează pe analiza modului în care statele membre au desemnat serviciul naţional de coordonare antifraudă (AFCOS Anti-Fraud Coordination Service), conform cerinţelor Regulamentului OLAF nr. 883/2013.Departamentul pentru lupta antifraudă DLAF, în calitate de coordonator naţional al luptei antifraudă (AFCOS naţional), după consultarea autorităţilor naţionale implicate, a întocmit şi a transmis către Comisia Europeană contribuţia României la acest raport.Raportul evidenţiază măsurile luate de România în domeniul achiziţiilor publice (ce vizează lupta împotriva corupţiei şi creşterea transparenţei, a eficienţei managementului controlului şi auditului), în domeniul criminalităţii financiare şi al crimei organizate.De asemenea, România este nominalizată alături de alte două state membre pentru desemnarea unui serviciu naţional antifraudă (DLAF AFCOS) cu un nivel ridicat de competenţe mai ales pentru investigaţiile privind posibile fapte de natură penală şi printre puţinele state membre, în care aceste servicii au protocoale de cooperare în domeniul investigaţiilor încheiate cu autorităţi judiciare, precum şi cu OLAF.Conform art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Comisia Europeană, în cooperare cu statele membre, prezintă anual Parlamentului European şi Consiliului un raport privind măsurile adoptate pentru combaterea fraudei.Comunicatul de presă al Comisiei Europene precum şi Raportul anual privind protejarea intereselor financiare pot fi consultate accesând pagina de internet a Comisiei. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-835_ro.htm, http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm)
Oficialii europeni despre activitatea DLAF
Giovanni Kessler, Directorul General al OLAF:
"Colaborăm foarte bine cu Direcţia de Luptă Antifraudă - DLAF ."
"Departamentul de Luptă Antifraudă - DLAF este un bun exemplu şi pentru alte state membre. Suntem foarte mulţumiţi. Ne bucurăm că este foarte operativ şi noi beneficiem de activitatea lui, ne este de folos."

Continuare

OLAF-DNA investigaţie comună într-un caz de fraudă şi corupţie în cadrul programului de distribuire gratuită de alimente în România
Continuare


Legislatie UE
Guvernul Romaniei - Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF
Despre noi | Legislaţie | Controlul fondurilor europene | Coordonarea instituţiilor naţionale | Cooperarea cu OLAF

© Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF