Untitled Document
ATENTIE!! Acest site reprezinta forma veche a paginii oficiale a Departamentului pentru lupta antifrauda.
Pentru a vizualiza noul site al DLAF, accesati antifrauda.gov.ro
English | Hartă site | Contact

COMUNICAT

referitor la publicarea Raportului anual către Parlamentul European și Consiliu, privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene – lupta împotriva fraudei (2016)

Comisia Europeană a publicat astăzi, 21 iulie 2017, Raportul anual către Parlamentul European și Consiliu privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene - lupta împotriva fraudei – aferent anului 2016 (Raport PIF).

Comisia Europeană în colaborare cu statele membre, în temeiul articolului 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, întocmește anual acest document. Informațiile sunt colectate de la statele membre prin intermediul unui chestionar. Contribuţia României este transmisă de către Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF care coordonează instituţiile naţionale şi centralizează răspunsurile sectoriale ale acestora pe domenii de interes.

Raportul evidențiază România pentru măsurile întreprinse în vederea armonizării legislației naționale privind achizițiile publice cu legislația UE , măsurile luate împotriva corupţiei şi crimei organizate , pentru obţinerea unui echilibru între facilitarea comerțului și protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și, în mod special, pentru Strategia Naţională de Luptă Antifraudă , aflată în procedură de adoptare, care răspunde tuturor cerinţelor Comisiei Europene .

Documentul include România în rândul statelor membre care fac demersuri referitoare la Procurorul European (EPPO) şi adaptării cadrului naţional la legislaţia europeană în domeniu.

Raportul oferă o analiză aprofundată a abordărilor, procedurilor și instrumentelor utilizate de statele membre în lupta împotriva fraudei și evaluează domeniile de activitate care prezintă cele mai multe riscuri de fraudă.

Demersurile efectuate pe partea de venituri (măsuri legislative, operațiuni vamale comune și un plan de acțiune axat pe TVA) au stimulat eforturile statelor membre de combatere a fraudei. Din perspectiva cheltuielilor, sistemul de detectare și excludere timpurie pus în aplicare de Comisie la 1 ianuarie 2016, împiedică acordarea de fonduri UE întreprinderilor nesigure și asigură respectarea principiilor fundamentale de acordare a acestora.

Comisia Europeană a propus o simplificare a Regulamentului financiar al UE iar adoptarea Directivei PIF și înființarea EPPO vor schimba peisajul juridic din zona protecţiei intereselor financiare, dând un nou impuls luptei împotriva fraudei.

Comisia Europeană încurajează statele membre să-și intensifice eforturile de combatere a fraudei împotriva bugetului UE.

Raportul PIF poate fi consultat pe Website-ul Oficiului European de Luptă Antifraudă - OLAF accesând: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en .

Oficialii europeni despre activitatea DLAF
Giovanni Kessler, Directorul General al OLAF:
"Colaborăm foarte bine cu Direcţia de Luptă Antifraudă - DLAF ."
"Departamentul de Luptă Antifraudă - DLAF este un bun exemplu şi pentru alte state membre. Suntem foarte mulţumiţi. Ne bucurăm că este foarte operativ şi noi beneficiem de activitatea lui, ne este de folos."

Continuare

OLAF-DNA investigaţie comună într-un caz de fraudă şi corupţie în cadrul programului de distribuire gratuită de alimente în România
Continuare


Legislatie UE
Guvernul Romaniei - Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF
Despre noi | Legislaţie | Controlul fondurilor europene | Coordonarea instituţiilor naţionale | Cooperarea cu OLAF

© Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF