Untitled Document
ATENTIE!! Acest site reprezinta forma veche a paginii oficiale a Departamentului pentru lupta antifrauda.
Pentru a vizualiza noul site al DLAF, accesati antifrauda.gov.ro
English | Hartă site | Contact

Raportare nereguli

IV. Baza legală şi cerinţe pentru raportarea neregulilorRaportarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene este reglementată prin OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea meregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi, specific pentru fiecare tip de instrument de finanţare, prin:IV.1. Instrumente de finanţare pentru perioada de preaderareIV.1.a) SAPARD- punctul 7, Secţiunea F a anexei1 la Acordul Multianual de Finanţare SAPARD, cu modificările şi completările ulterioare;În conformitate cu subpunctul 7.3. Secţiunea F a anexei1 la Acordul Multianual de Finanţare SAPARD,, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul celor doua luni care urmeaza sfarsitului fiecarui trimestru, Romania va raporta Comisiei orice nereguli care au facut obiectul investigatiilor administrative si judiciare primare.Totodată, în conformitate cu subpunctul 7.5. al aceleiaşi secţiuni, pe parcursul celor doua luni care urmeaza sfarsitului fiecarui trimestru, Romania va informa Comisia si cu referire la orice raport anterior elaborat, asupra procedurilor instituite ca urmare a neregulilor notificate anterior si schimbarilor importante rezultand din acestea.Daca nu sunt nereguli de raportat in perioada de referinta, Romania trebuie sa informeze Comisia despre acest lucru in aceeasi limita de timp care este stabilita pentru notificarea neregulilor.De asemenea, în cazul in care se constata nereguli privind valori mai mici decat echivalentul in lei a 4.000 euro din bugetul Comunitatii, Romania nu trebuie sa notifice Comisia în acest sens decat daca aceasta solicita in mod expres.Totodată, Romania trebuie sa raporteze Comisiei orice neregularitate descoperita sau care se presupune ca a fost comisa, acolo unde exista temerea ca:
 1. aceasta poate avea repercusiuni rapide in afara teritoriului sau si/sau
 2. aceasta arata ca a avut loc o noua practica frauduloasa.
Un astfel de raport va trebui, daca este cazul, sa fie trimis simultan altor tari candidate sau tari membre relevante.IV.1.b) PHARE
 • anexa C la memorandumurile de finanţare PHARE,
 • Regulamentul (CE) nr. 1681/1994 al Comisiei cu privire la nereguli şi la recuperarea sumelor plătite necuvenit în cadrul finanţării politicilor structurale, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2035/2005;
În conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1681/1994, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul celor două luni de la terminarea fiecărui trimestru, România are obligaţia informării Comisiei cu privire la orice neregulă care a făcut obiectul unui act de constatare primară administrativă sau judiciară.Nu se vor raporta Comisiei, conform dispoziţiilor alin. (2) ale aceluiaşi articol, următoarele cazuri:
 1. cazurile în care neregula constă numai în neexecutarea, totală sau parţială, a unei operaţiuni cofinanţate din bugetul comunitar în urma falimentului beneficiarului final; cu toate acestea, trebuie comunicate neregulile care precedă falimentul, precum şi orice suspiciune de fraudă
 2. cazurile semnalate autorităţii administrative de către beneficiar din proprie iniţiativă, înainte de a fi descoperite de una dintre aceste autorităţi, fie anterior, fie ulterior includerii plăţii în cauză într-o declaraţie certificată transmisă Comisiei;
 3. cazurile care sunt depistate şi corectate de autoritatea de management sau de autoritatea de certificare anterior includerii cheltuielilor în cauză într-o declaraţie de cheltuieli transmisă Comisiei.
Totodată, în conformitate cu art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1681/1994, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de două luni de la sfârşitul fiecărui trimestru, România are obligaţia să informeze Comisia, făcând referire la toate comunicările anterioare făcute, cu privire la procedurile aplicate ca urmare a neregulilor comunicate, precum şi la schimbările semnificative intervenite în aceste proceduri.Dacă nu s-a semnalat nici o neregulă în cursul unei perioade de referință, România informează totuși Comisia, respectând aceleaşi termene stabilite pentru notificarea neregulilor.De asemenea, în cazul in care se constata nereguli privind valori mai mici decat echivalentul in lei a 10.000 euro din bugetul comunitar, Romania nu trebuie sa notifice Comisia în acest sens decat daca aceasta solicita in mod expres.Comisiei şi, dacă este cazul, celorlalte state membre interesate, România trebuie să le comunice de îndată neregulile constatate sau presupuse despre care există temeri întemeiate că:
 • ar putea avea efecte foarte rapide în afara teritoriului său și/sau
 • indică utilizarea unei noi practici ilegale.
IV.1.c) ISPA - anexa III.5 la memorandumurile de finanţare ISPA,- Regulamentul (CE) nr. 1831/1994 al Comisiei cu privire la nereguli şi la recuperarea sumelor plătite necuvenit în cadrul finanţării prin Fondul de Coeziune, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2168/2005;În conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1831/1994, cu modificările şi completările ulterioare, în cele două luni ulterioare sfârşitului fiecărui trimestru, România are obligaţia informării Comisiei cu privire la orice neregulă care a făcut obiectul unui act de constatare primară administrativă sau judiciară.Nu se vor raporta Comisiei, conform dispoziţiilor alin. (2) ale aceluiaşi articol, următoarele cazuri:
 1. cazurile în care neregula constă numai în neexecutarea, totală sau parţială, a unei măsuri cofinanţate din bugetul comunitar în urma falimentului beneficiarului; cu toate acestea, trebuie comunicate neregulile care precedă falimentul, precum şi orice suspiciune de fraudă
 2. cazurile semnalate autorităţii administrative de către beneficiar din proprie iniţiativă, înainte de a fi descoperite de una dintre aceste autorităţi, fie anterior, fie ulterior includerii plăţii în cauză într-o declaraţie certificată transmisă Comisiei;
 3. cazurile care sunt depistate şi corectate de autoritatea de management sau de autoritatea de certificare anterior includerii cheltuielilor în cauză într-o declaraţie de cheltuieli transmisă Comisiei.
Totodată, în conformitate cu art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/1994, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de două luni de la sfârşitul fiecărui trimestru, România are obligaţia să informeze Comisia, făcând referire la toate comunicările anterioare făcute, cu privire la procedurile aplicate ca urmare a neregulilor comunicate, precum şi la schimbările semnificative intervenite în aceste proceduri.Dacă nu s-a semnalat nici o neregulă în cursul unei perioade de referință, România informează totuși Comisia, respectând aceleaşi termene stabilite pentru notificarea neregulilor.De asemenea, în cazul in care se constata nereguli privind valori mai mici decat echivalentul in lei a 10.000 euro din bugetul comunitar, Romania nu trebuie sa notifice Comisia în acest sens decat daca aceasta solicita in mod expres.Comisiei şi, dacă este cazul, celorlalte state membre interesate, România trebuie să le comunice de îndată neregulile constatate sau presupuse despre care există temeri întemeiate că:
 • ar putea avea efecte foarte rapide în afara teritoriului său și/sau
 • indică utilizarea unei noi practici ilegale.
IV.1.d) FT
 • art. 15 şi 16 din Memorandumul de înţelegere între România şi Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilităţii de tranziţie, aprobat prin Ordinul 1849/2007 al Ministrului Economiei şi Finanţelor;
 • partea a IV-a "Nereguli" din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 846/2009 şi prin Regulamentul (UE) nr. 832/2010.
Întrucât legislaţia aplicabilă în cazul FT este aceeaşi ca în cadrul instrumentelor structurale, cerinţele de raportare sunt cele descrise la punctul IV.2. Instrumente structurale.IV.1.e) IPA
 • art. 19 "Măsuri antifraudă" şi art. 138 "Corecţii financiare şi nereguli" alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asisitenţă de preaderare (IPA), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 80/2010;
 • partea a IV-a "Nereguli" din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 846/2009 şi prin Regulamentul (UE) nr. 832/2010;
Întrucât legislaţia aplicabilă în cazul IPA este aceeaşi ca în cadrul instrumentelor structurale, cerinţele de raportare sunt cele descrise la punctul IV.2. Instrumente structurale.IV.2. Instrumente structurale- partea a IV-a "Nereguli" din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 846/2009 şi prin Regulamentul (UE) nr. 832/2010; 80În conformitate cu art. 28 "Raportare iniţială - derogări", alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cele două luni ulterioare sfârşitului fiecărui trimestru, România are obligaţia informării Comisiei cu privire la orice neregulă care a făcut obiectul unui act de constatare primară administrativă sau judiciară.Nu se vor raporta Comisiei, conform dispoziţiilor alin. (2) ale aceluiaşi articol, următoarele cazuri:
 1. cazurile în care neregula constă numai în neexecutarea, totală sau parţială, a unei operaţiuni din cadrul programului operaţional cofinanţat în urma falimentului beneficiarului;
 2. cazurile semnalate autorităţii de management sau autorităţii de certificare de către beneficiar din proprie iniţiativă, înainte de a fi descoperite de una dintre aceste autorităţi, fie anterior, fie ulterior includerii plăţii în cauză într-o declaraţie certificată transmisă Comisiei;
 3. cazurile care sunt depistate şi corectate de autoritatea de management sau de autoritatea de certificare anterior includerii cheltuielilor în cauză într-o declaraţie de cheltuieli transmisă Comisiei.
Cu toate acestea, trebuie comunicate neregulile care precedă falimentul, precum şi orice suspiciune de fraudă.Totodată, în conformitate cu art. 30 "Notificarea monitorizării", alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cele două luni ulterioare sfârşitului fiecărui trimestru, România are obligaţia să furnizeze Comisiei, făcând referire la raportarea transmisă iniţial, informaţii detaliate cu privire la deschiderea, închiderea sau abandonarea oricărei proceduri de impunere a unei sancţiuni administrative sau penale legate de neregulile anterior raportate, precum şi cu privire la rezultatele unei astfel de proceduri.În ceea ce privește neregulile pentru care au fost impuse sancțiuni, România trebuie să indice, de asemenea:
 1. dacă sancțiunile sunt de natură administrativă sau penală;
 2. dacă sancțiunile sunt o consecință a nerespectării legislației comunitare sau naționale;
 3. dispozițiile pe care se bazează sancțiunile;
 4. dacă frauda a fost constatată.
În cazul în care nici o neregulă nu a făcut obiectul unui act de constatare primară administrativă sau judiciară în trimestrul căruia ii este aferentă raportarea, acest lucru va fi notificat în consecinţă de fiecare entitate responsabilă, urmând acelaşi flux de raportare, în cadrul aceloraşi termene stabilite pentru rapoartele trimestriale.Totodată, neregularitățile legate de sume mai mici de 10 000 EUR suportate din bugetul general al Comunităților Europene, nu vor fi notificate Comisiei decât la cererea expresă a acesteia.Vor fi însă raportate imediat neregulile care pot avea repercusiuni imediate în afara teritoriului României sau care pun în evidenţă o nouă practică neconformă adoptată la comiterea neregulii.IV.3. Fondul European de Pescuit- capitolul VIII "Nereguli" din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1249/2010 al Comisiei.În conformitate cu art. 55 "Raportare iniţială - derogări", alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 498/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în cele două luni ulterioare sfârşitului fiecărui trimestru, România are obligaţia informării Comisiei cu privire la orice neregulă care a făcut obiectul unui act de constatare primară administrativă sau judiciară.Nu se vor raporta Comisiei, conform dispoziţiilor alin. (2) ale articolelor anterior menţionate, următoarele cazuri:
 1. cazurile în care neregula constă numai în neexecutarea, totală sau parţială, a unei operaţiuni din cadrul programului operaţional cofinanţat, în urma falimentului beneficiarului;
 2. cazurile semnalate autorităţii de management sau autorităţii de certificare de către beneficiar din proprie iniţiativă, înainte de a fi descoperite de una dintre aceste autorităţi, fie anterior, fie ulterior includerii plăţii în cauză într-o declaraţie certificată transmisă Comisiei;
 3. cazurile care sunt depistate şi corectate de autoritatea de management sau de autoritatea de certificare anterior includerii cheltuielilor în cauză într-o declaraţie de cheltuieli transmisă Comisiei.
Cu toate acestea, trebuie comunicate neregulile care precedă falimentul, precum şi orice suspiciune de fraudă.Totodată, în conformitate cu art. 57 "Notificarea monitorizării", alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 498/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în cele două luni ulterioare sfârşitului fiecărui trimestru, România are obligaţia să furnizeze Comisiei, făcând referire la raportarea transmisă iniţial, informaţii detaliate cu privire la deschiderea, închiderea sau abandonarea oricărei proceduri de impunere a unei sancţiuni administrative sau penale legate de neregulile anterior raportate, precum şi cu privire la rezultatele unei astfel de proceduri.În ceea ce privește neregulile pentru care au fost impuse sancțiuni, România trebuie să indice, de asemenea:
 1. dacă sancțiunile sunt de natură administrativă sau penală;
 2. dacă sancțiunile sunt o consecință a nerespectării legislației comunitare sau naționale;
 3. dispozițiile pe care se bazează sancțiunile;
 4. dacă o fraudă a fost constatată.
În cazul în care nici o neregulă nu a făcut obiectul unui act de constatare primară administrativă sau judiciară în trimestrul căruia ii este aferentă raportarea, acest lucru va fi notificat în consecinţă de fiecare entitate responsabilă, urmând acelaşi flux de raportare, în cadrul aceloraşi termene stabilite pentru rapoartele trimestriale.Totodată, neregularitățile legate de sume mai mici de 10 000 EUR suportate din bugetul general al Comunităților Europene, nu vor fi notificate Comisiei decât la cererea expresă a acesteia.Vor fi însă raportate imediat neregulile care pot avea repercusiuni imediate în afara teritoriului României sau care pun în evidenţă o nouă practică neconformă adoptată la comiterea neregulii.IV.4. Instrumente de finanţare a politicii agricole comune- Regulamentul (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei privind neregulile şi recuperarea sumelor acordate pe nedrept în cadrul finanţării politicii agricole comune şi organizarea unui sistem de informare în acest domeniu şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 595/91al Consiliului.În conformitate cu art. 3 "Raportarea trimestrială" din Regulamentul (CE) nr. 1848/2006, cel târziu în termen de două luni de la sfârşitul fiecărui trimestru, România are obligaţia informării Comisiei cu privire la orice neregulă care a făcut obiectul unui act de constatare primară administrativă sau judiciară.Nu se vor raporta Comisiei, prin derogare, următoarele cazuri:
 1. cazurile în care singurul aspect al neregulii constă în neexecutarea parţială sau totală a unei operaţiuni cofinanţate de FEADR sau subvenţionate de FEGA, în urma falimentului beneficiarului final sau al destinatarului final; cu toate acestea, neregulile care preced un faliment, precum şi orice suspiciune de fraudă trebuie să fie notificate;
 2. cazurile semnalate autorităţii administrative de beneficiarul final sau de destinatarul final în mod voluntar şi înaintea descoperirii lor de autoritatea competentă, fie înainte, fie după plata contribuţiei publice;
 3. cazurile în care autoritatea administrativă constată o eroare cu privire la eligibilitatea cheltuielii finanţate şi procedează la corectarea acesteia înainte de plata contribuţiei publice.
De asemenea, România trebuie să furnizeze Comisiei, în cel mai scurt timp şi, cel târziu în termen de două luni de la sfârşitul fiecărui trimestru, pentru fiecare neregulă raportată anterior, informaţii detaliate privind iniţierea sau abandonarea oricărei proceduri care vizează impunerea de sancţiuni administrative sau penale cu privire la neregulile notificate, precum şi principalele rezultate ale procedurilor menţionate. Aceste informaţii indică, de asemenea, caracterul sancţiunilor aplicate şi/sau indică dacă sancţiunile menţionate se referă la aplicarea dreptului comunitar şi/sau naţional, şi identifică normele comunitare şi/sau naţionale care prevăd sancţiunile respective.În cazul în care nici o neregulă nu a făcut obiectul unui act de constatare primară administrativă sau judiciară în trimestrul căruia ii este aferentă raportarea, acest lucru va fi notificat în consecinţă de fiecare entitate responsabilă, urmând acelaşi flux de raportare, în cadrul aceloraşi termene stabilite pentru rapoartele trimestriale.Totodată, neregularitățile legate de sume mai mici de 10 000 EUR suportate din bugetul general al Comunităților Europene, nu vor fi notificate Comisiei decât la cererea expresă a acesteia.Pentru aplicarea acestui prag:
 • statele membre care se nu fac parte din zona euro aplică acelaşi curs de schimb ca cel pe care îl utilizează la efectuarea plăţilor către beneficiari sau la obţinerea veniturilor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2808/98 al Comisiei1 şi cu legislaţia sectorială în domeniul agriculturii;
 • în alte cazuri decât cele menţionate la prima liniuţă, în special operaţiunile pentru care legislaţia sectorială în domeniul agriculturii nu prevede fapt generator, cursul de schimb aplicabil este penultimul curs de schimb fixat de Banca Centrală Europeană înainte de luna pentru care cheltuiala sau venitul transferat este declarat Comisiei, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei.
Vor fi raportate imediat neregulile care pot avea repercusiuni imediate în afara teritoriului României sau care pun în evidenţă o nouă practică neconformă adoptată la comiterea neregulii.
Oficialii europeni despre activitatea DLAF
Giovanni Kessler, Directorul General al OLAF:
"Colaborăm foarte bine cu Direcţia de Luptă Antifraudă - DLAF ."
"Departamentul de Luptă Antifraudă - DLAF este un bun exemplu şi pentru alte state membre. Suntem foarte mulţumiţi. Ne bucurăm că este foarte operativ şi noi beneficiem de activitatea lui, ne este de folos."

Continuare

OLAF-DNA investigaţie comună într-un caz de fraudă şi corupţie în cadrul programului de distribuire gratuită de alimente în România
Continuare


Legislatie UE
Guvernul Romaniei - Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF
Despre noi | Legislaţie | Controlul fondurilor europene | Coordonarea instituţiilor naţionale | Cooperarea cu OLAF

© Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF